2/8/2022

Ritme afspraken hervonden, maar continuïteit nog niet terug

Op zaterdag 15 januari gingen de deuren van de kapsalons weer open. Na een periode van vier weken lege kappersstoelen was dit een behoorlijke opluchting, voor zowel de kapper als geknipt Nederland. In een eerder stadium (lockdown december 2020) zag Kapper.online de bezoekfrequentie met een redelijke snelheid herstellen. Maar hoe gaat het een jaar later? Hoe snel hebben de kappers in Nederland de derde lockdown en de piek na afloop verwerkt? Vooropgesteld dat dit eventuele herstel nimmer tegenover de economische schade van een lockdown kan worden gezet.

Dal tijdens lockdown ligt minder laag

In vergelijking met de twee vorige periodes waarin de kappers de deuren moesten sluiten (24 maart 2020 en 15 december 2020), lijkt het erop dat het dal minder laag ligt. Dit ligt aan twee facetten. Enerzijds is periode van de laatste lockdown een stuk korter, ten opzichte van de twee periodes daarvoor. Hierdoor zien we dat het dal op maandbasis minder laag is komen te liggen. Komt bij dat er van zowel december als januari twee weken afgesnoept zijn. Er zijn dus twee halve maanden gedraaid, waar dit bij de eerdere lockdowns om gehele maanden ging.Anderzijds is er een trend zichtbaar waarin het aantal afspraken dat via Dé Kapper App gemaakt wordt, blijft stijgen. Hierdoor liggen de pieken hoger en de dalen minder laag.

Hoogste piek lijkt achter de rug

Net zoals bij de vorige twee lockdowns, ontstond er een run op de plekken in de agenda van de kapsalons. Hoewel, zoals in de vorige alinea is omschreven, het dal minder laag was, zagen we uiteraard ook na de derde lockdown een behoorlijke piek in het aantal gemaakte afspraken. Een logisch gevolg, want er moesten vier weken aan afspraken opnieuw worden ingepland. Komt bij dat zij die vlak voor de lockdown een afspraak hebben gehad, inmiddels ook weer richting de kapperstoel mochten.In de onderstaande afbeelding is goed te zien wanneer de lockdown is ingegaan, maar vooral wat de heropening deed met het aantal gemaakte online afspraken. Ook zien we na deze piek een redelijk snelle hervatting van het ritme. Waar in de bovenstaande grafiek sprake was van een behoorlijk golvende trend na de twee voorgaande lockdowns. Dit lijkt te komen doordat de laatste lockdown van een kortere duur is geweest.

Aanhoudende druk door beperkte capaciteit

Bovenstaande gegevens lijken erop te duiden dat de continuïteit is wedergekeerd in de salons. Echter, we spreken hier alleen over de gemaakte afspraken. Veel bedrijven, waaronder kapsalons, hebben momenteel te kampen met besmet personeel, dat daardoor niet inzetbaar is. Omikron is behoorlijk besmettelijk en dat blijft niet onopgemerkt in de kapsalons. Dit heeft direct invloed op de bezetting binnen de salons, waardoor er simpelweg minder plek is voor afspraken. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook nog even aan blijft houden.De heropening is een absolute zege voor onze branche, maar door de economische geleden schade en het huidige ziekteverzuim zijn de kopzorgen zeker nog geen verleden tijd.

Relevante artikelen

Winnen de robots het van de kappers?

1/26/2024

Dé Kapper App in BarberSociety Live!

Ik ben kapper

9/26/2023

#ikbenkapper