1/10/2022

Sluiten kapsalons steeds lastiger te verklaren

Op 18 december sprak (op dat moment) demissionair minister president Mark Rutte de woorden waar onze branche bang voor was: de kappers gaan dicht. Wederom op de vooravond van een van de belangrijkste weken van het jaar, wederom een hard gelach voor al die ondernemers uit de kapperswereld. Hoe pijnlijk deze sancties ook zijn, als de noodzaak daar is, ontkom je er simpelweg niet aan. Maar moeten we deze bittere pil noodzakelijk slikken? Om ons heen nemen de vraagtekens toe, wat men doet afvragen of het sluiten van de kapsalons daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van dit ellendige virus, dat onze branche al zoveel schade heeft aangericht.

Kapsalon als perfecte werkomgeving tijdens pandemie

Allereerst, de kappersbranche zit niet als enige in de hoek waar de klappen vallen, maar in dit geval lichten we specifiek de kappers in Nederland uit. De kappers hebben de afgelopen twee jaren behoorlijke offers gemaakt om op de juiste manier aan het werk te kunnen. Denk aan de anderhalf meter regel, die zeer goed valt te hanteren binnen de kapsalon. Een lagere capaciteit levert uiteraard lagere omzetten op, maar in het kader van de actualiteit valt daar mee te leven. De kapper zorgt voor een uitstekende hygiëne, door bijvoorbeeld met handschoenen te werken, een mondkap te dragen of met behoorlijke regelmaat de handen te wassen. Voeg hier de verplichte persoonsregistratie aan toe en je bezit over zeer geschikte omgeving om 'gewoon' aan het werk te kunnen.

Verplaatsing naar buurlanden?

Daarnaast zien we in het dagelijkse journaal veel berichtgeving omtrent stromen mensen die richting Duitsland en België trekken. Verplaatsing dus, iets wat juist teruggedrongen zou moeten worden. Er valt niet aan de aandacht te onttrekken, dat tijdens deze tripjes ook kapsalons worden bezocht. Sterker nog, verschillende Vlaamse kappers hebben dit al kenbaar gemaakt. Pijnlijk, aangezien onze branche de zaken op orde had en deze omzet eigenlijk binnen de landsgrenzen had moeten blijven.

Besmettingen achter de voordeur, kapper achter dezelfde deur?

Komt bij dat men 'achter de voordeur' niet kan monitoren. Volgens verschillende berichtgevingen vinden hier juist veel besmettingen plaats. Een gevolg van het sluiten van de kapsalons, is dat vele kappers besluiten om bij de mensen thuis te knippen. Volgens onderzoek van RTL werken momenteel veel kappers door, veelal bij de mensen thuis. Om op de korte termijn simpelweg boodschappen te kunnen betalen, om op de lange termijn het bedrijf te verzekeren van bestaansrecht.Dit gevolg rijmt natuurlijk totaal niet met de besmettingen die juist bij de mensen thuis worden doorgegeven. Knippen, veelal zonder de eerder genoemde hygiëneprotocollen, kan in dat opzicht geen positieve werking hebben.

Heropening kan risico's juist beperken

De bovenstaande vraagstukken vormen samen een kritische noot bij het huidige beleid. In de kappersbranche liggen voldoende mogelijkheden om op een verantwoorde manier open te gaan. Niet alleen om zo te voorkomen dat talloze ondernemers het in deze periode nog zwaarder krijgen, maar ook om andere risico's te beperken. Er zal geen deskundige bevestigen dat het massaal afreizen naar buurlanden of het illegaal thuisknippen een positief effect heeft op de huidige coronacijfers. Komt bij dat het dragen van een coronacoupe niet positief bijdraagt aan onze mentale gezondheid, iets wat in deze tijd absoluut geen ondergeschoven kindje mag zijn.

Klaar met lockdown, klaar voor heropening

Zaterdag 15 januari staat voor de deur en op het moment van schrijven is het nog gissen naar eventuele versoepelingen. Bij dezen de absolute oproep: laat de kappers de deuren weer openen. De negatieve effecten lijken groter dan de positieve effecten en dus is dit het moment om voor hen deze lockdown te laten eindigen. De kappers in Nederland zijn klaar met de lockdown en bovenal klaar voor de heropening.

Relevante artikelen

Winnen de robots het van de kappers?

1/26/2024

Dé Kapper App in BarberSociety Live!

Ik ben kapper

9/26/2023

#ikbenkapper